Investiční strategie

14.12.2017

Investiční strategie je způsob, jak zhodnotit svůj majetek. Volba investiční strategie je důležitou částí předinvestiční fáze, protože předurčuje kroky v dalších fázích procesu.

Než začnete investovat:

Před investicí pečlivě zvažte, zda je firma schopná vydržet a produkovat zisk takový, jaký slibují. Získávejte pravidelné informace o chodu společnosti. Vždy je důležité vědět, jak se společnosti daří, abyste mohli předejít problémům.

Najděte si kvalitního sponzora, který opravdu ví, co chce a je schopen se o vás postarat - má zájem o komunikaci, sděluje vám pravidelné informace a záleží mu na vašem růstu.

Investujte pouze rozumné částky, tedy pouze takové, jaké si můžete dovolit ztratit. Určitě neinvestujte veškeré vaše úspory a ani si na investice nepůjčujte.

Rozložte peníze do více projektů. Pokud se jednou projektu přestane dařit, stále budete mít několik dalších investic.

Investici je nutné volit také podle časového horizontu - může se jednat o investici krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou.

Investiční proces lze rozdělit do těchto fází:

  1. předinvestiční fáze -  příprava, předběžný výběr a studie proveditelnosti
  2. investiční fáze - příprava a realizace investice, vznik kapitálových nákladů
  3. provozní fáze - produkce výrobků nebo služeb, vznik provozních nákladů, generování provozních výnosů
  4. ukončení projektu - do celkových výnosů vstupuje likvidační hodnota projektu spojená s likvidací (odprodejem) zbylých zásob nebo investičního majetku

Strategii lze rozvést na opatrnou a odvážnou. Při opatrné strategii po vkladu svých peněz peníze pouze vybíráte, až máte původní vklad zpátky. Při odvážné strategii reinvestujete veškeré peníze. Rychleji tak zvyšujete svůj kapitál, ale peníze nevybíráte.

Časté strategie

  • Strategie 70/30: 70% vašich peněz vybíráte a 30% reinvestujete nebo 70% reinvestujete a vybíráte 30%.
  • Strategie 80/20: 80% vašich peněz vybíráte a 20% reinvestujete nebo 80% reinvestujete a 20% vybíráte.

Méně používané strategie

  • Strategie 60/40: 60% vašich peněz vybíráte a 40% reinvestujete nebo 60% reinvestujete a vybíráte 40%.
  • Strategie 50/50: "Zlatý střed", kdy 50% vašich peněz vybíráte a 50% reinvestujete.

Chcete se s námi poradit o možnostech investiční strategie? Přijďte na naši přednášku.

O investiční strategii se můžete více dočíst ve Wikipedii - Investiční strategie.