Duchovní rozměr peněz

12.01.2018

Tento až absurdní titulek provokuje nejeden pohled a myšlenku. Jeho podstata a odůvodnitelnost je ale ve skutečnosti prožívána každým z nás i všemi generacemi před námi.

Každé bytí má nejvyšší hodnotu, jíž disponuje - samo sebe. Existence člověka, jíž si uvědomuje skrze své ego, je dána jeho životem. K hodnotnému životu pak potřebuje zdraví, svobodu, nezávislost, což jsou předpoklady ke spokojenosti.

Někteří jsou schopni odpoutat se od sebe sama. Dokáží to díky odzkoušeným technikám, duchovním učením a praktikám, jímž věnují i celý život. Zbavují se individuálního ega. Prožívají spokojenost (až blaženost) za jakýchkoliv, objektivně i velmi extrémních podmínek.

I v těchto duchovních aktivitách, modlitbách a jiných formách rozjímání a meditací, natož pak v reálném životě, probíhá naše fyzická existence vždy v čase. Čas odkrajuje každému z nás od narození po úmrtí. Čas, i ten jež žijeme, je tedy vždy duchovní, ať jej věnujeme čemukoliv.

Čas věnovaný práci, život, jež generace před námi i my věnujeme zajištění sebe sama, je transformován do toho, co činíme, včetně jeho duchovního potenciálu.

Tím, že vše se děje v čase, našem živoucím čase, je v hodnotě vytvářené námi a našimi předky projevena i duchovní hodnota lidské existence. Cítíme to všude na starobylých a tím i posvátných místech. Cítíme to v opidech, na bojištích, pohřebištích, všude.

Stejně je tomu i s hodnotou přenesenou do peněz, které dostáváme jako odměnu za své životy, které za peníze vyměňujeme v práci. Peníze je proto nutno považovat i za uchovatele duchovní hodnoty.

Peníze jsou penězi jen tehdy, pokud splňují svoji definici. Jsou uchovateli hodnoty - obecně pojato. Jsou ale současné peníze penězi?

Jak zajistit hojnost sobě i ostatním, ekonomickou soběstačnost, svobodu, zdraví a život s využitím fenoménu krypto a hybridních měn? Případně fiat (současné měny, euro, dolar koruna,...) měn? Jak zodpovědně naložit se svým životem ve společenství jiných bytostí?

Čtěte si náš web a přijďte se vzdělávat na naše pravidelné přednášky. Staňte se členem prestižního QiiQNAME.

Objevte možnosti nové lukrativní a prestižní práce a zábavy, pomozte ostatním. Jediné, co potřebujete je 2x45minut pozornosti k naslouchání faktům, na jejichž základě se vám otevře svět nových - nebývalých možností Vašeho života. Je jen na vás a vaší duchovní odpovědnosti k sobě samým i budoucím, jak se získaným naložíte.

Pokračování na toto téma je dále pod názvem Uchování hodnoty.

Autor článku: František F.
Úprava textu: Vlasta P.