Uchování hodnoty

11.01.2018

Vývoj platidla k penězům současnosti a budoucnosti má bezprostřední vliv na kvalitu našeho života a zdraví o čemž svědčí nejen zkušenosti každého z nás, ale dokonce i odborné studie. 

Tímto článkem navazujeme na téma duchovní rozměr peněz.

Pokud si nezajistíte dostatečné množství kvalitního platidla - peněz, riskujete nejen své zdraví, život, ale přenesete tuto nevýhodu i na následné generace. Právě toto se stalo a děje nám všem v současném světě zaběhnutých měn, nazývaném odborně - svět fiat měn ( Kč, euro, dolar, rubl...). Právě z tohoto světa se někteří snaží uniknout do světa, tak zvaných kryptoměn (BitCoin, Riplle, Ethereum, Monero, Dasch, Zcasch...).

Na scénu tedy vstoupil další fenomén - hybridní měna - nová kvaliata. DasCoin.

To, že o existenci něčeho podobného nemáte ani tušení, případně jen mlhavé, či kusé informace, je dáno mnoha faktory, jeden z nich je ten, že dosud svět fiat měn neměl zájem na Vaší vzdělanosti, ba právě naopak.

Pokud chcete být informováni a chcete získat ve svých životech šanci, je nutné se aktivně zapojit do žití svých životů. Nedelegovat jejich naplňování na lékaře, politiky, natož pak bankéře a jiné pověřence. Nelze spoléhat ani na stát, nadnárodní organizace, či jiného.

Ve smrti, nemoci, bídě a ústrcích býváme velmi osamocení, v životě, zdraví, bohatství a obdivu míváme přátel a kolegů požehnaně. Vezměte proto odpovědnost sami za sebe na sebe, dokud na to máte sílu a je k tomu příležitost.

My nepochybně jednu z nich nabízíme. Peníze mají vliv na duchovní a fyzickou stránku bytí jednotlivce i společnosti. K penězům je zapotřebí přistupovat s ohledem na skutečnost, že je v nich transformována životní a duchovní energie naše i duchovní energie předchozích generací. Toto pravidlo platí vždy, bez ohledu na kvalitu platidla.

Je-li platidlo nekvalitní díky předchozím generacím, či nám samotným, budeme s ním prožívat nekvalitní životy v úrovni fyzické i duševní, případně i duchovní. Pokud platidlo bude mít kvalitu, bude mít kvalitu i náš život. Platí zde, až na specifické případy, chcete li výjimky, přímá úměra. Kvalitní platidlo = kvalitní život. Nekvalitní platidlo = nekvalitní život.

Jak ale rozpoznat kvalitní platidlo - peníze, od nekvalitních? Stačí si odříkat definici peněz a porovnat ji s platidlem - penězi, s nimiž disponujeme. Jestliže naše peníze neodpovídají definici peněz, je něco v nepořádku. Buď definice nebo naše peníze.

Zde je nutno se zastavit i nad dalším aspektem. Jsou peníze, které mám ve své vlastní peněžence, či na svém vlastním účtě skutečně moje? Zdá se to být absurdní, ale u většiny z nás bude znít správná odpověď - NE. Nejsou to vaše peníze a proto si s nimi rozhodně nemůžete dělat co chcete. Toto právo má jejich vlastník, a to vy rozhodně, a to ze zákona, nejste!!! Mají tedy moje - vlastně ne moje, peníze kvalitu?

Odpovězte si sami, zejména vy starší. Kolik života, zdraví a únavy Vás, před například třiceti lety, stálo vydělat 10.000,- Kč? A pokud Vám tato částka zůstala na zapomenutém účtě, co si za ni dnes koupíte oproti době předchozí? Koupíte si stejně, více, méně?

Vaše reakce na tyto otázky bude často v duchu - a co s tím mám dělat!? Přijít na námi pořádaná setkání, domluvit účast na bezplatných přednáškách Fascinující svět kryptoměn I a Fascinující svět kryptoměn II. Můžete se stát součástí naší struktury QiiQNAME, kde se vám budeme věnovat na vaší cestě světem fiat, krypto a zejména první hybridní měny v historii lidstva.

Co Vám to vlastně přinese? To ukáže zejména čas. Již nyní ale likvidní hodnota DASCoinu, který si kolegové pořídil v 1. polovině roku 2017, je minimálně 10x vyšší. Předpokládá se, že pokud si pořídíte DASCoin nyní, již za cca čtvrt roku se jeho cena opět posune, v souvislosti se vstupem na veřejnou burzu a dalším rozvojem projektu.

Jak je to možné? Jde o zcela nové, revoluční technologie v IT a aplikace matematických algoritmů pro finančnictví, bankovnictví a další oblasti společnosti, kde je důležitá bezpečnost a nezfalšovatelnost dokumentů a dat. V tomto případě jde o nezfalšovatelnost a stabilitu digitálních peněz.

Jednoduše řečeno, jde o duchovní rozměr peněz - jde o kvalitní platidlo. Platidlo - peníze, které na rozdíl od Vašich dosavadních zkušeností a omylů je tentokrát skutečně vaše a jeho hodnotu skutečně držíte vy, ne banka.

Autor článku: František - QiiQNAME. Článek upravila: V. Pechová